Menu Zamknij

Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi to jeden z pierwszych zespołów Caritas Archidiecezji Białostockiej. Powołany został przez nowo mianowanego proboszcza – ks. Stanisława Zdziecha w 1993 roku.

Odpowiedzialność w Zespole Caritas przejęła Wspólnota Krwi Chrystusa i sprawuje ją do dziś. Oczywiście niektórzy ludzie z racji na wiek odeszli. Państwo Kiedyszowie są od początku i nieustannie animują pracę zespołu oraz wspierają diecezjalne inicjatywy Caritas Archidiecezji Białostockiej. Parafialny Zespół Caritas to grupa osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest troska o potrzebujących, polegająca na rozpoznawaniu potrzeb i możliwości świadczenia pomocy. Ponadto, wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas w Dojlidach mobilizacją wspólnotę parafialną i uwrażliwiają na potrzeby bliźnich. Służba w Parafialnym Zespole Caritas, wymaga od każdego wiele czasu i wysiłku. Oddanie na rzecz potrzebujących jest wyczerpujące i nieraz bardzo niewdzięczne.

Praca wolontariuszy w Parafialnym Zespole Caritas w naszej parafii skupia się na indywidualnej pomocy bliźniemu w potrzebie. W swej działalności nasi Wolontariusze kierują się zasadą cichego pochylania się nad potrzebującym i niesieniem mu pomocy bez rozgłosu. Nie jest to jedynie pomoc materialna. Niejednokrotnie najważniejsze dla nas są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym.

Nasza grupa Caritas cieszy się uznaniem i szacunkiem księży pełniących funkcję Dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej. Otrzymaliśmy dyplom wdzięczności od ks. Apa Stanisława Szymeckiego oraz liczne dowody uznania od księdza Proboszcza Stanisława Zdziecha.

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas w poczuciu odpowiedzialności za pełnienie posługi miłosierdzia troszczą się o pogłębienie własnego życia religijnego. Ważna w życiu staje się modlitwa, czytanie Pisma Świętego, życie sakramentalne, udział w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych przez Centralę Caritas w Białymstoku.

Do naszego Parafialnego Zespołu Caritas może należeć każdy, kto chce pomóc i poświęcić się dla drugiego człowieka. Każdy, kto przejawia chęć niesienia pomocy musi zachować szacunek do tego,  o przez lata zostało wypracowane. Gorącym sercem odpowiedzieć na Chrystusowe „PRAGNĘ”.

 

 

 

Myśli bł. Matki Teresy z Kalkuty

 

Nie potrafisz zrobić tego, co ja. A ja nie potrafię zrobić tego, co ty. Ale razem możemy zrobić coś

pięknego dla Boga.

 

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni.

Kochaj ich, mimo wszystko.

 

Jeśli czynisz dobro, oskarżą cię o egocentryzm.

Czyń dobro, mimo wszystko.

 

Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów.

Odnoś sukcesy, mimo wszystko.

 

Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro.

Bądź dobry, mimo wszystko.

 

Szlachetność i szczerość wzmagają twoją wrażliwość.

Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko.

 

To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy.

Buduj, mimo wszystko.

 

Ludzie potrzebują twej pomocy, mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz.

Pomagaj, mimo wszystko.

 

Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy.

Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, mimo wszystko.