Menu Zamknij

Małżeństwo / ślub

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:

W przypadku małżeństwa stron katolickich bez przeszkód kanoniczych

 • dokument z USC (Urząd Stanu Cywilnego) (ważny tylko 6 miesięcy od daty wydania)
 • metryki chrztów Narzeczonych (w przypadku chrztu poza naszą parafią, ważny 6 miesięcy od daty wydania)
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
 • kartki ze spowiedzi Narzeczonych
 • zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 • zaświadczenie z poradni rodzinnej
 • dowody osobiste Narzeczonych
 • dane Świadków sakramentu- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania świadka (dowody osobiste w dniu ślubu)
 • spisanie protokołu przedmałżeńskiego (1,5 miesiąca przed zawarciem sakramentu małżeństwa)

W przypadku małżeństwa mieszanego

 • dyspensa od zapowiedzi
 • oświadczenie strony niekatolickiej w sprawie akceptacji praktyk religijnych współmałżonka

W przypadku, gdy jedna ze stron była już w związku małżeńskim

 • akt zgonu poprzedniego współmałżonka
 • wyrok Sądu Kościelnego stwierdzający nieważność małżeństwa

W przypadku, gdy narzeczeni nie są z naszej parafii

 • pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego poza parafią (z parafii jednego z narzeczonych)

Datę ślubu należy ustalić odpowiednio wcześniej w kancelarii parafialnej

W dniu ślubu, Narzeczeni i Świadkowie muszą zgłosić się do kancelarii 20 min przed rozpoczęciem ceremonii w celu podpisania dokumentów.