Menu Zamknij

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.2020r.

1. W dniach epidemii zachęcamy w duchu miłości ewangelicznej do objęcia szczególną opieką chorych i potrzebujących. Miejmy wielkie serce i szeroko otwarte oczy, aby dostrzec każdą osobę, przede wszystkim osoby starsze, które w tych trudnych chwilach znajdują się w potrzebie, aby miłosierdzie Boże docierało do każdego.
2. Usilnie prosimy wszystkich o głęboką i wytrwałą modlitwę osobistą, nawrócenie serca przez sakrament pojednania, adorację Najświętszego Sakramentu, uczestniczenie we Mszy Świętej za pośrednictwem środków przekazu i możliwości Komunii Świętej duchowej.
3. Zachęcamy naszych parafian do gorliwej modlitwy w intencji o powstrzymanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie, i o bezpieczeństwo naszych rodzin. My kapłani modlimy się wspólnie, w naszej kaplicy domowej, każdego dnia o godz. 20:30, odmawiając różaniec. Zapraszamy do takiej modlitwy, o tej samej porze w Waszych domach i rodzinach.
4. Dzisiaj, w związku z zakazem organizowania zgromadzeń religijnych powyżej 50. osób, będzie odprawiona dodatkowo jeszcze jedna Msza Święta, o godz. 15:00. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 16:30, jak to wcześniej ogłaszaliśmy. Tak będzie przez w następną niedzielę – 29.03.
5. W liturgii najbliższego tygodnia:
25.03 (czw.) – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W naszym kościele Msze Święte będą celebrowane o godz. 8:00, 10:00 i 18:00. Jest to Dzień Świętości Życia. Tego dnia podejmujemy się duchowej adopcji dziecka poczętego.
6. Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą. Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach.
Aby otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe” – czytamy w dekrecie. Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.
7. W tym tygodniu odszedł do Domu Ojca nasz zmarły parafianin: + Krzysztof Trebliński. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…