Menu Zamknij

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15.03.2020r.

1. Podajemy niektóre punkty z zarządzeń wydanych przez naszego Abpa Metropolitę w związku z wprowadzeniem przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego. Całość dwóch zarządzeń można znaleźć na stronie www. naszej parafii bądź na stronie www. Archidiecezji Białostockiej:
– Zgodnie z kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
– Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
– Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach Świętych w kościołach i kaplicach do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny; we wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.
– Zalecam nienapełnianie kropielnic wodą święconą, przekazywanie znaku pokoju tylko przez skłon głowy oraz przypominam o możliwości udzielania Komunii św. na rękę tym, którzy o to proszą.
– W duchu miłości ewangelicznej proszę o objęcie szczególną opieką chorych i potrzebujących. Miejmy wielkie serce i szeroko otwarte oczy, aby dostrzec każdą osobę, która w tych trudnych chwilach znajdzie się w potrzebie, aby miłosierdzie Boże docierało do każdego.
– Usilnie proszę wszystkich o głęboką modlitwę osobistą oraz zachęcanie siebie nawzajem do wytrwałej modlitwy, nawrócenie serca przez sakrament pojednania, adorację Najświętszego Sakramentu, uczestniczenie we Mszy Świętej za pośrednictwem środków przekazu i możliwości Komunii Świętej duchowej.
2. Zachęcamy naszych parafian do gorliwej intencji o powstrzymanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie i o bezpieczeństwo naszych rodzin. My kapłani modlimy się wspólnie, w naszej kaplicy domowej, każdego dnia o godz. 20:30, odmawiając różaniec. Zapraszamy do takiej modlitwy, o tej samej porze w Waszych domach.
3. Dzisiaj, w związku z zakazem organizowania zgromadzeń religijnych powyżej 50. osób, wprowadzamy w naszej parafii jeszcze  dodatkową Mszę Świętą, o godz 15.00 Tak będzie przez kolejne dwie niedziele: 22.03 i 29.03.
4. W liturgii najbliższego tygodnia:
19.03 (czw.) – Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. W naszym kościele Msze Święte jak w dniu powszednim. Przyjmujemy ofiary na Mszę Świętą składkową „Do św. Józefa” o godz. 18:00.
5. We środę 18.03 obchodzi swoje imieniny ks. Abp Senior Edward Ozorowski. Msza Święta z okazji Imienin Księdza Arcybiskupa Seniora będzie sprawowana w środę, 18 marca br., o godz. 18.00 w Katedrze białostockiej. W swojej osobistej modlitwie polecaj-my Panu Bogu Najdostojniejszego Solenizanta.
6. W tym tygodniu odeszła do Domu Ojca nasza zmarła parafianka: + Czesława Tarasiuk. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…